ปุ๋ยหมักชีวภาพมีดีอย่างไร

ปุ๋ยหมักชีวภาพ ก็คือ ปุ๋ยอินทรียที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพ โดยจะช่วยในการปรับปรุงดินย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นอาหารที่ดีแก่พืช

อ่านต่อ →

เกษตรอินทรีย์แตกต่างอย่างไร

การปลูกพืชหมุนเวียนในฟาร์มเดียวกัน จะได้สร้างความหลากหลายที่ดีโดยก็จะต้องเลือกพืชที่ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช เกษตรอินทรีย์ก็จะช่วยทำให้ลดปัญหาโรคที่เกี่ยวกับพืชได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ →

พืช organic ที่น่าปลูก 2019

การที่เราจะปลูกพืช ออร์แกนิค นั้นเราก็ควรที่จะต้องมีการเตรียมแปลงการปลูกเป็นอันดับแรกเลย โดยจะต้องมีการปลูกพืชพวกสมุนไพรต่างๆ เพื่อที่จะได้ขับไล่แมลง

อ่านต่อ →

ข้อดีของเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

การทำเกษตรแบบธรรมชาตินั้นก็หมายถึงการทำการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีอะไรเลยในการทำการเกษตรทุกชนิด

อ่านต่อ →

พืชเศรษฐกิจในปัจจุบัน นิยมปลูกอะไรกันบ้าง?

ประเทศไทยของเราก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาก

อ่านต่อ →

ผักไฮโดดโปนิกส์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ทุกวันนี้นั้นการทำเกษตรยุคใหม่ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ต่างๆ ให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลย โดยการปลูกผักไฮโดดโปนิกส์นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ในยุคนี้ก็ถือเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ →