ยึดหลักทางสายกลางกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยึดหลักทางสายกลางกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา…

อ่านต่อ →

เกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร ทำไมจึงต้องหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ?

เกษตรอินทรีย์นั้นก็เป็นการทำเกษตรแบบหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและไม่มีสารปนเปื้อนของสารเคมีทางดินทางน้ำและทางอากาศเลยแม้แต่นิดเดียว

อ่านต่อ →

ผักไฮโดรโปนิกส์กับผักออแกนิคแตกต่างกันอย่างไร

หลายคนยังสับสนว่าผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์กับผักออแกนิก  มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยผักทั้งสองมีความแตกต่างอยู่ที่ผักที่ปลูกบนดินกลับผักที่ไม่ได้ใช้ดินปลูก  ซึ่งแน่นอนเลยกลายเป็นคำถามคาใจของใครหลายๆ คนว่าผักที่ไม่ได้ปลูกอยู่ในดินนั้นมันโตมาได้อย่างไร

อ่านต่อ →

ผักปลอดสารพิษปลอดภัยจริงไหม

ผักปลอดสารพิษ เป็นอีกหนึ่งพืชผลที่เกิดจากการเพราะปลูกตามฟาร์มปกติทั่วไป โดยส่วนใหญ่การปลูกผักชนิดนี้ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง สารเคมีป้องกันหรือกำจัดเชื้อรา และสารเคมีที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ที่มันส่งผลเสียต่อสุขภาพ

อ่านต่อ →

ความปลอดภัยของเกษตรแบบอินทรีย์

การเลือกรับประทานอาหารที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ทำให้ร่างกายได้รับสารพิษและความเสี่ยงในการเกิดโรค น้อยลง ข้อดีของ เกษตรอินทรีย์ หรือ ระบบการเกษตร..

อ่านต่อ →

เหตุผลสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์

เหตุผลสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรอินทรีย์นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญของความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยเราเลือกใช้วิธีจากธรรมชาติ

อ่านต่อ →