เกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0 พร้อมแนะนำเข้าใจในคลิปเดียว

ทุกวันนี้นั้นทางรัฐบาลไทยของเราก็ได้ออกนโยชายที่สนับสนุนวงการเกษตรแบบพลิกแนวไปเลยนะครับ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่มีความน่าสนใจ

Continue Reading →