ไฮโดรโพนิก ไฮโดรโปนิก ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช 

300.00 ฿

ไฮโดรโพนิก ไฮโดรโปนิก ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช

Category:

Description

ไฮโดรโพนิก ไฮโดรโปนิก ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช

ไฮโดรโพนิก ไฮโดรโปนิก ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช ไอริโณ่ ไฟโทนิกส์ ฮิป Hydroponic fertilizer ​
1. Hydroponic Nutrient 1 ชุด ประกอบด้วย HyP, Cal-Nite, Mag-Nite
ทั้งหมด 4 กก. เตรียมน้ำได้ทั้งหมด 4000 ลิตร เมื่อผสม 2:1:1 แล้วจะมีปริมาณธาตุอาหารดังแสดงดังนี้

Plant Nutrients
N 10%
P2O5 5%
K2O 21%
Ca 4%
Mg 2%
S 1%
Micro. 1%

2. ละลาย HyP 2 กก. ในน้ำ 1000 ลิตร ปรับ pH สารละลายให้อยู่ในช่วง 5-6
ละลาย Cal-Nite และ Mag-Nite อย่างล่ะ 1 กก. ในน้ำ 1000 ลิตร

3. ผสมสารละลายทั้ง 2 ส่วน ในสัดส่วนเท่าๆกัน ประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลัก รอง จุลธาตุ ครบถ้วน

4. ปรับเปลี่ยนสัดส่วนปริมาณธาตุอาหารได้ตาม
ความเหมาะสม ถ้าสารละลายผสมกันแล้วเกิด
ตะกอนให้เติมน้ำในสารละลายลดความเข้มข้นลงอีก

5. N-Nitrate ไนเตรตไนโตรเจนรูปแบบที่เสถียร พืชดูดซึมได้ง่าย
ลดการสูญเสียไนโตรเจน ไม่มีแอมโมเนียม/ยูเรีย
No Chloride ไม่มีคลอไรด์
No Filler ละลายน้ำได้ดี ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์