เครื่องวัด pH ดิน, ปุ๋ย NPK โดยรวมในดิน ความชื้น ค่าแสงแดด 4in1

1,190.00 ฿

เครื่องวัด pH ดิน, ปุ๋ย NPK โดยรวมในดิน ความชื้น ค่าแสงแดด 4in1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัด pH ดิน, ปุ๋ย NPK โดยรวมในดิน ความชื้น ค่าแสงแดด 4in1

4 สิ่งสำคัญในการเจริญเติบโตของต้นไม้ :
– ปริมาณแสงที่ได้รับทั้งหมดในแต่ละวัน
– ระดับความชื้นในดิน
– ระดับสารอาหารในดิน (ระดับ NPK โดยรวม)
– ความเป็นกรดด่างของดิน (PH) Levels

ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ มีสภาพการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน Rapitest 1818 เครื่องวัดดิน 4in1 จะช่วยให้การคำนวณระดับสารอาหารในดินของคุณเป็นเรื่องง่าย และรวดเร็ว เพียงปรับปุ่มเครื่องไปที่ Fertilizer จะเป็นการวัดปริมาณสารอาหารในดิน (ปริมาณปุ๋ย NPK หรือเกลือ) เนื่องจากพืชใช้สารอาหารในรูปแบบไอออน เช่น ไนโตรเจนไอออน ฟอสฟอรัสไอออน และโพแทสเซียมไอออน (NPK) วิธีการแก้ปัญหาดินเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีของปริมาณสารอาหารโดยรวมในดิน (แม้ว่าจะไม่ใช่สารอาหารที่เฉพาะเจาะจง) ซึ่งแบ่งเป็นช่วง 3 ช่วง คือ

– Too Little หมายถึง มีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอที่พืชจะนำไปใช้ได้ และอาจแสดงว่าในดินมีกิจกรรมของจุลินทรีย์ต่ำ
– Ideal หมายถึง มีปริมาณสารอาหารในดินที่เพียงพอ อยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสม
– Too much หมายถึง มีปริมาณสารอาหารในดินสูงมากเกินไป ซึ่งอาจหมายถึงมีปริมาณปุ๋ยเคมีที่มากเกินไป หรืออาจมีปัญหาจากดินเค็ม อาจทำให้เกิดปัญหารากไหม้ ใบไหม้ และจุลินทรีย์ในดินตายได้

ค่ามาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบระดับสารอาหารในดินจะอยู่ในช่วงค่าดังนี้
– Too Little = (N) น้อยกว่า 50 PPM, ฟอสฟอรัส (P) น้อยกว่า 4 PPM, โปแตส (K) น้อยกว่า 50 PPM
– Ideal = ไนโตรเจน (N) 50 – 200 PPM, ฟอสฟอรัส (P) 4 – 14 PPM, โปแตส (K) 50 – 200 PPM
– Too much = ไนโตรเจน (N) มากกว่า 200 PPM, ฟอสฟอรัส (P) มากกว่า 14 PPM, โปแตส (K) มากกว่า 200 PPM

– Rapitest mini 4 in 1 รุ่น 1818 ช่วยให้คุณทราบค่า pH ดิน, ความชื้น, ปริมาณแสงแดดที่ได้รับ และปริมาณปุ๋ย NPK ในรวมในดิน ทำให้คุณทราบสภาพของดินโดยทั่วไป จึงดูแลต้นไม้ได้อย่างตรงจุดทั้งก่อน และหลังการปลูก

– Rapitest Meter 4in1 มี คู่มือภาษาไทย แนะนำการใช้ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงสภาพดิน เพื่อดูแลการเติบโต และสภาพของต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ผล ในสวนของคุณ

Specification:
– ขาวัดยาว 7.5 นิ้ว
– ช่วงค่าการวัดกรดด่าง : 1-9 pH
– ช่วงค่าการวัดความชื้น : 1-4
– ปริมาณแสงที่ได้รับต่อวันคำนวณโดยใช้หน่วย FC (Footcandle)
– สะดวกในการพกพา เก็บรักษา ใช้ได้ในทุกที่ทันทีที่ต้องการ
– สามารถใช้ได้ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง
– ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ใช้ง่าย และสะดวก เพียงปรับปุ่มที่อยู่ด้านหน้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

เครื่องวัดคุณภาพทางเกษตรจาก Luster Leaf Inc. USA

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : maitakdad@ymail.com
โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585