หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์ EM กลิ่นผลไม้

380.00 ฿

หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์ EM กลิ่นผลไม้

Category:

Description

หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์ EM กลิ่นผลไม้

น้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์เข้มข้น สารอินทรียตั้งต้นใช้ทำยาไล่แมลง ยาฆ่าหญ้า โฮร์โมนพืช โฮร์โมนเร่งราก ปุ๋ยหมักอินทรีย ล้างทำความสะอาดคลอกสัตว์เลี้ยง หมูไก่ วัว ควาย และปรับสภาพน้ำทิ้งก่อนระบายสู่แหล่งสาธารณะ
ขนาดบรรจุ ประมาณ 5 ลิตร ราคาลิตรละ 80 บาท