ปุ๋ย ตรา เกษตรสู้

190.00 ฿

ปุ๋ย ตรา เกษตรสู้

Description

ปุ๋ย ตรา เกษตรสู้

รายละเอียดร้านค้า
บริษัท เกษตรสู้เพื่อการเกษตร จำกัด เป็นผู้นำทางด้านการเกษตรโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ เกษตรกร ทั่วเมืองไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
ครอบคลุมผลผลิตทุกประเภท เช่น นาข้าว พืชไร่ พืชสวน ทุเรียน ปาร์ม อ้อย ยางพารา ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
-กระบวนการผลิตโดยโรงงานที่ผ่านมาตราฐานสากล ISO และHalal สามารถทำการตลาดเฉพาะในต่างประเทศได้ มีเอกสารรับรอง
-นโยบาย เน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร เป็นหลักสำคัญ
-การตลาดระดับเข้าถึงผู้ใช้ ลดความเหลื่อมของราคา และการกำหนดราคาจากผู้จำหน่ายรายย่อยแต่ละท้องที่ โดยใช้ราคากลางทั่วประเทศและเกษตรกรสามารถซื้อสิ้นค้าในราคาร้านค้า และร้านค้าตัวแทนยังมีกำไรจากราคาโรงงาน
-สินค้าดีบอกต่อ ท้าพิสูจน์ ผลผลิตเพิ่มพูน เกษตรกรยิ้มได้

สินค้าที่จำหน่าย
1.สารปรับสภาพดิน ฮิวมิคพรีเมี่ยม เข้มข้น ชื่อ รักษ์ดิน
(ใช้แทนปุ๋ยอินทรีย์ได้ ราคาถูกกว่า สารอาหารเข้มข้น)

2.สารปรับสภาพดินดีย์ ส่วนผสมแคลเซียม โดโรไมท์ เฟอร์ไรท์
( ครบถ้วนคุณสมบัติ รักษา แก้อาหาร เติมเต็มดิน)

3.ปุ๋ยอินทรีย์ – เคมี 13-3-3 รักษ์ท้องทุ่ง

4.ปุ๋ยอินทรีย์ – เคมี 6-9-9 รักษ์ฟ้า

5.ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0

6.ปุ๋ย อินทรีย์. มูลค้างคาว 6-3-3