ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสำหรับพืชไร่ Doi Monjong Pro Extra

850.00 ฿

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสำหรับพืชไร่ Doi Monjong Pro Extra

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสำหรับพืชไร่ Doi Monjong Pro Extra

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสำหรับพืชไร่ เร่งการเจริญเติบโต เร่งราก เร่งดอก เพิ่มผลผลิตให้พืชไร่
จัดจำหน่ายโดยม่อนจองฟาร์ม

Tel:0953516946
@ID Line :0953516946
อัตราส่วนการใช้
Doi Monjong pro Extra 1 ลิตร:น้ำ 600 ลิตร หรือ 1.5 cc :น้ำ 1 ลิตร