ปุ๋ยจากธรรมชาติกับปุ๋ยจากเคมีต่างกันอย่างไร

ปุ๋ยจากธรรมชาติกับปุ๋ยจากเคมีต่างกันอย่างไร 01

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์

เกษตรกรในยุคนี้ เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยจากธรรมชาติน้อยลงมาก บางคนนั้นก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำกว่าความแตกต่างระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ มันเป็นอย่างไร บางคนก็ว่าปุ๋ยเคมีมันไม่ดี เพราะมันอาจจะทำให้เกิดสารตกค้างต่างๆ ที่แปลงพืชผักของเราก็ได้ แถมยังทำให้ดินนั้นยังมีความเสื่อม ทำให้ดินเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากล แต่บางคนก็บอกว่าการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดีกว่ามาก หรือบางคนก็มักจะชอบพูดว่าปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารที่สูงเป็นอย่างยิ่ง เพราะมันจะช่วยไปเสริมสร้างให้ดินที่เราปลูกพืชผักอยู่นั้นได้รับแร่ธาตุต่างๆ ที่ดี

ในวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันดูว่าปุ๋ยจากธรรมชาติและปุ๋ยเคมีมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้เอาไปพิจารณาสำหรับการเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อแตกต่างของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยเคมี 

ก็คือ สารที่เราใส่ลงไปในดินที่เราทำการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน โดย สารอาหารที่พืชผักต้องการนั้นก็มีมากถึง 16 ชนิดด้วยกัน ซึ่งปุ๋ยเคมีนั้น ก็จะเป็นปุ๋ยที่เป็นอนินทรีย์สาร อาจเป็นปุ๋ยเชิงเดียว ปุ๋ยเชิงผสมและปุ๋ยเชิงประกอบก็ได้ มีสูตรการใช้ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพของพืชผักของเราว่าอยากจะบำรุงและดูแลอะไร

ซึ่งในการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีก็ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะ ใช้แค่พอดีหรือน้อยๆ ก็พอ ถ้าเราใช้เยอะมากจนเกินไปก็อาจจะทำลายต้นพืชผักของเราได้ บางทีก็อาจจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศภายในดินได้อีกด้วย สำหรับในการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีเรื่องค่าใช้จ่ายหลายคนก็อาจจะบอกว่า การใช้ปุ๋ยเคมีมันมีราคาที่ถูก กว่าการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แต่จริงๆ แล้ว ราคาแอบสูงอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าถามว่ามีประโยชน์ไหม อันนี้ก็ตอบได้เลยว่ามีประโยชน์

ข้อเสียของการเลือกใช้ปุ๋ยเคมี คืออาจจะส่งผลเสียต่อดินของเรา ทำให้ดินไม่สามารถรับสารอาหารได้ดีเท่าที่ควร ทำให้ดินเสื่อมเสีย มีสภาพที่ทรุดโทรมแบบสุด ถามว่าการใช้ปุ๋ยเคมีจะใช้ได้ไหม ก็ขอตอบเลยว่าใช้ได้แต่ควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะและเหมาะสมก็น่าจะเพียงพอแล้ว

ปุ๋ยจากธรรมชาติกับปุ๋ยจากเคมีต่างกันอย่างไร 02
Credit : Pinterest

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยที่ทำมาจากธรรมชาติ

ปุ๋ยชนิดนี้เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการย่อยสลายของพวกอินทรีย์วัตถุทางชีวเคมี ที่จะใช้ออกซิเจนเป็นหลัก จนทำให้เกิดประโยชน์ต่อพืช ซึ่งการผลิตของปุ๋ยอินทรีย์นั้น ก็จะผลิตมาจากพวก ขี้วัว ขี้ควาย ขี้ไก่ ใบไม้ แร่ธาตุต่างๆ นำมาบดกันแล้วก็มีการเติมพวกจุลินทรีย์เพิ่มลงไป แล้วก็หมักจนทำให้เกิดเป็นปุ๋ย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เราสามารถผลิตขึ้นเองได้ตามระบบนิเวศน์ของแต่ละท้องถิ่น

ในการผลิตนั้นเกษตรกรต้องมีความรู้และความเข้าใจในการผลิต ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากปุ๋ยชนิดนี้ให้ถูกวิธี เพราะบางทีปุ๋ยที่เราหมักไว้ก็อาจจะไม่สามารถบำรุงพืชผักของเราได้อย่างเต็มที่ ปุ๋ยอินทรีย์นั้นสามารถช่วยทำให้ระบบนิเวศในเชิงการทำเกษตร สามารถดำรงอยู่ได้ ทำให้ทรัพยากรของดินที่เราใช้ในการปลูกนั้น ก็จะมีความสมบูรณ์ แถมสามารถอุ้มจัดเก็บพวกสารอาหารต่างๆ เพื่อไว้ให้พืชได้ดูดซึมกันได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญในการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จริงๆ แล้วก็อาจจะไม่เห็นผลก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไป ก็อาจจะต้องให้ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจมาสอนและหมักปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์ของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุด

ปุ๋ยจากธรรมชาติกับปุ๋ยจากเคมีต่างกันอย่างไร 03
Credit : Pinterest

สรุป

ฉะนั้นแล้วในการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีอาจทำให้ระบบนิเวศในดินของเราอาจจะได้รับความเสื่อมโทรมไปได้ ถึงแม้ว่าจะเห็นผลได้รวดเร็วกว่า แต่ถ้าเทียบกันในระยะยาวการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สามารถช่วยพัฒนาฟื้นฟูดินที่เราเพาะปลูกนั้น มีสารอาหารที่ครบถ้วน ไม่ว่าเราจะปลูกอะไร ก็จะเจริญงอกงาม มีผลผลิตที่ดี แถมยังไร้สารพิษ

การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการเลือกใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ จริงแล้วอยากแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ถึงแม้ว่าต้องใช้เวลาที่ยาวนาน แต่รับรองเลยนอกจากตัวเราเองจะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆ แล้ว มันก็ยังส่งผลถึงผู้บริโภคด้วยที่จะได้รับพืชผักที่ปลอดสารพิษ และในยุคนี้การที่จำหน่ายผักปลอดสารพิษก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมและมีราคาที่สูงอยู่พอสมควร ทำให้เราอาจจะได้รายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้เช่นกัน