เหตุผลสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์

เหตุผลสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรอินทรีย์นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญของความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยเราเลือกใช้วิธีจากธรรมชาติ

Continue Reading →

ปุ๋ยหมักชีวภาพมีดีอย่างไร

ปุ๋ยหมักชีวภาพ ก็คือ ปุ๋ยอินทรียที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพ โดยจะช่วยในการปรับปรุงดินย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นอาหารที่ดีแก่พืช

Continue Reading →

เกษตรอินทรีย์แตกต่างอย่างไร

การปลูกพืชหมุนเวียนในฟาร์มเดียวกัน จะได้สร้างความหลากหลายที่ดีโดยก็จะต้องเลือกพืชที่ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช เกษตรอินทรีย์ก็จะช่วยทำให้ลดปัญหาโรคที่เกี่ยวกับพืชได้เป็นอย่างดี

Continue Reading →

พืช organic ที่น่าปลูก 2019

การที่เราจะปลูกพืช ออร์แกนิค นั้นเราก็ควรที่จะต้องมีการเตรียมแปลงการปลูกเป็นอันดับแรกเลย โดยจะต้องมีการปลูกพืชพวกสมุนไพรต่างๆ เพื่อที่จะได้ขับไล่แมลง

Continue Reading →

ข้อดีของเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

การทำเกษตรแบบธรรมชาตินั้นก็หมายถึงการทำการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีอะไรเลยในการทำการเกษตรทุกชนิด

Continue Reading →

อาหารเพื่อสุขภาพแต่ละช่วงวัย

การเลือกรับประทานให้กับร่างกายของเราจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต้องร่างกายของเรา เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้ร่างกายของเรามีแต่ความแข็งแรง

Continue Reading →