ปุ๋ยหมักชีวภาพมีดีอย่างไร

ปุ๋ยหมักชีวภาพ ก็คือ ปุ๋ยอินทรียที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพ โดยจะช่วยในการปรับปรุงดินย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นอาหารที่ดีแก่พืช

อ่านต่อ →

เกษตรอินทรีย์แตกต่างอย่างไร

การปลูกพืชหมุนเวียนในฟาร์มเดียวกัน จะได้สร้างความหลากหลายที่ดีโดยก็จะต้องเลือกพืชที่ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช เกษตรอินทรีย์ก็จะช่วยทำให้ลดปัญหาโรคที่เกี่ยวกับพืชได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ →

พืช organic ที่น่าปลูก 2019

การที่เราจะปลูกพืช ออร์แกนิค นั้นเราก็ควรที่จะต้องมีการเตรียมแปลงการปลูกเป็นอันดับแรกเลย โดยจะต้องมีการปลูกพืชพวกสมุนไพรต่างๆ เพื่อที่จะได้ขับไล่แมลง

อ่านต่อ →

ข้อดีของเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

การทำเกษตรแบบธรรมชาตินั้นก็หมายถึงการทำการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีอะไรเลยในการทำการเกษตรทุกชนิด

อ่านต่อ →

อาหารเพื่อสุขภาพแต่ละช่วงวัย

การเลือกรับประทานให้กับร่างกายของเราจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต้องร่างกายของเรา เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้ร่างกายของเรามีแต่ความแข็งแรง

อ่านต่อ →

ระบบเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาระบบเกษตรในยุคนี้นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนนั้นก็จะได้รับการทำการเกษตรในรูปแบบที่ดีมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ →