การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ในการทำกิน

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ในการทำกิน ให้ตอบโจทย์กับความต้องการต่อความเป็นอยู่ ให้ดีมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ →

ผักสวนครัวปลูกง่าย ชาวคอนโดก็ปลูกได้

สำหรับคนชอบปลูกแต่พื้นที่น้อย มีเฮ! เพราะยุคใหม่ ผักสวนครัวปลูกง่าย ชาวคอนโดก็ปลูกได้ สามารถที่จะเลือกกันปลูกได้ จะได้ผักที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

อ่านต่อ →

ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์อย่างไร

การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยหมัก เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุทางชีวเคมี โดยจุลทรีย์ที่จะใช้ออกซิเจนเป็นหลัก เหมาะกับพวกการทำเกษตรแบบออแกนิค

อ่านต่อ →

ความปลอดภัยของเกษตรแบบอินทรีย์

การเลือกรับประทานอาหารที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ทำให้ร่างกายได้รับสารพิษและความเสี่ยงในการเกิดโรค น้อยลง ข้อดีของ เกษตรอินทรีย์ หรือ ระบบการเกษตร..

อ่านต่อ →

เกษตรอินทรีย์แตกต่างอย่างไร

การปลูกพืชหมุนเวียนในฟาร์มเดียวกัน จะได้สร้างความหลากหลายที่ดีโดยก็จะต้องเลือกพืชที่ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช เกษตรอินทรีย์ก็จะช่วยทำให้ลดปัญหาโรคที่เกี่ยวกับพืชได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ →