การสร้างรายได้ด้วยการทำการเกษตร การเกษตรยุคใหม่ การเกษตรยั่งยืน

เกร็ดความรู้การเกษตร เกษตรยุคใหม่ สาระน่ารู้เรื่องเกษตรในยุค 4.0
ด้วยการยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการทำการเกษตรแบบยั่งยืน
โครงการด้านการเกษตร ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตร

farming01

เพิ่มรายได้จากการเกษตร

การเกษตรในยุคปัจจุบันนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญยังสามารถเรียนรู้การเกษตรเองได้ง่ายๆอีกด้วย

farming02

เกษตรพืชผักสวนครัว

เกษตรพืชผักสวนครัว มีความสำคัญกับชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้ดี ปราศจากสารพิษ และยังสามารถยึดเป็นอาชีพได้

บทความด้านการเกษตร


การทำปุ๋ยหมักทั่วไปและปุ๋ยหมักชีวภาพเหมือนกันหรือไม่

การทำปุ๋ยหมักทั่วไปและปุ๋ยหมักชีวภาพเหมือนกันหรือไม่

ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักจริงๆแล้วก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักบ่มของสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ด้วยจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ในการย่อยสลาย ทำให้เราได้ปุ๋ยหมักทีมีลักษณะเป็นสีดำคล้ำเป็นอย่างมาก ซึ่งการเลือกใช้ปุ๋ยหมักนั้นก็เหมาะสำหรับการปรับปรุงดิน ฟื้นฟูดิน และให้ธาตุอาหารแก่พืช      การเลือกใช้ปุ๋ยหมักนั้นถึงแม้ว่าอาจจะเห็นผลลัพธ์ที่ช้านเป็นอย่างมากแต่มันก็สามารถที่นะช่วยทำให้ดินและพืชของเรามีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่จริงๆนอกจากนี้ยังทำให้พืชผักของเรานั้นยังสามารถที่จะปลอดสารพิษได้อีกด้วย ...

Loading...