เกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร ทำไมจึงต้องหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ?

เกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร

เกษตรอินทรีย์นั้นก็เป็นการทำเกษตรแบบหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและไม่มีสารปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศเลยแม้แต่นิดเดียว

              เพื่อเป็นการส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดินความหลากหลายในระบบนิเวศฯและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้กลับคืนสู่สมดุลทางธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรอินทรีย์นั้นก็จะเป็นผลผลิตที่ดีมากทำให้ปลอดสารพิษต่าง ที่สำคัญเมื่อผู้บริโภคได้กินเข้าไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกดีอีกด้วย หลายๆคนนั้นก็ได้สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นเกษตรอินทรีย์

การใช้ทรัพยากรดินโดยไม่คำนึงถึงผลเสียอะไรเลยนั้น ถ้าหากเราใช้พวกปุ๋ยเคมีต่างๆ มันก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุและกายภาพของดิน ทำให้สิ่งมีชีวิตในดินนั้นต้องสูญเสียไปอย่างน่าเสียดาย เมื่อเราปลูกผักหรือผลไม้อะไรไปก็ตามแต่ ก็อาจจะทำให้มีสารพิษตกค้างอยู่ในนั้นได้ เมื่อเราปลูกไปนานๆ

ก็อาจจะทำให้ระบบห่วงโซ่อาหารไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้นั้นก็ได้มีการนำเข้าสารเคมีต่างในการปลูกพืชกันเยอะมาก แถมต้นทุนก็ยังสูงทำให้เกษตรกรนั้นก็มีหนี้สินที่มากขึ้น แต่ถ้าหากเกษตรกรเลือกใช้ระบบเกษตรอินทรีย์นั้นก็จะทำให้หนี้สินไม่มีและได้ผลผลิตที่ดีเกิดคาดอีกด้วย

การทำการเกษตรยุคปัจจุบันนี้

           เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษหตรอินทรีย์ได้เลยทันที เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นหาความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ถูกกำหนดขึ้น แต่ในการทำการเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้นก็จะต้องเริ่มต้นด้วยความสนใจจริงด้วย ควรที่จะต้องศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเมื่อเราสามารถที่จะเริ่มปฏิบัติตามนี้ได้แล้ว เราก็สามารถที่จะทำเกษตรอินทรีย์กันได้เลย สำหรับการทำการเกษตรอินทรีย์นั้น ก็เป็นสิ่งที่จะต้องอดทนเป็นอย่างมากด้วย เนื่องจากการทำเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ใจทำล้วนๆ จะต้องพิถีพิถันในการจัดการและดูแลฟาร์มพืชผักของเราให้อย่างดีงามจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ต่างๆ จะต้องมีความสุขในการทำการเกษตรในลักษณะแบบนี้ด้วย

เพราะถ้าหากเราทำได้ มันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จดังที่เราได้ตั้งใจไว้จริงๆ ฉะนั้นการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าใครที่ไหนนั้นก็สามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอน เมื่อเราทำได้  เราก็สามารถที่จะขอรับรองมาตรฐานจากภาครัฐจึงจะนับได้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ของเรานั้นมันมีความสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเอง การทำเกษตรอินทรีย์นั้นก็เป็นการทำการเกษตรที่ให้ความสำคัญกับการทำฟาร์มเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ดังนั้นเกษตรกรที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์ก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จะต้องรู้จักการบริหารธรรมชาติต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จะต้องบริหารและจัดการฟาร์มของเราได้อย่างเป็นระบบ เมื่อเราสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้นั้นก็จะทำให้การทำการเกษตรของเราประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

          ในระหว่างที่เราจัดทำการเกษตรอยู่นั้นก็จะต้องมีการจดบันทึกทุกๆ ขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่สม่ำเสมอ จะต้องคอยสังเกตสิ่งต่างในฟาร์มของเราแล้วนำมาสรุป เพราะเราจะได้ทราบถึงข้อดีข้อเสียของฟาร์มเราเพื่อที่จะได้พัฒนาการเกษตรได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้น การทำเกษตรอินทรีย์ในยุคนี้ก็ได้พยายามที่จะผลักดันให้มีการจดรับรองกันมากยิ่งขึ้น  เพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจที่ดีให้กับผู้บริโภคได้ว่า ทุกขั้นตอนที่เราได้ผลิตและได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การแปรรูปสิ่งต่างๆ และการจัดการทรัพยากรเราก็พร้อมที่จะรักษาคุณภาพผลผลิตของเราให้มันเป็นความเป็นธรรมชาติได้มากที่สุด เมื่อเราทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้นั้นก็นับได้ว่าการทำการเกษตรอินทรีย์ของเราก็จะมีความสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น

สรุป:

           ฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำการเกษตรแบบไหนอะไรอย่างไรก็ตามแต่ จะเพื่อยังชีพหรือเพื่อจำหน่ายก็ตามนั้น การทำให้มันปลอดสารพิษหรือทำให้มันเป็นระบบเกษตรอินทรีย์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ เพราะการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ด้วยระบบนี้นั้นก็จะช่วยทำให้ผักของเราก็ได้กลายเป็นผักที่ดีและมีประโยชน์แก่ร่างกายของเรา ไม่มีสารเคมี หรือ สารปนเปื้อนต่างๆ ผสมอยู่ด้วย

ทำให้การรับประทานพืชผักต่างๆ นั้นก็จะมีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เพราะมันไม่มีสารพิษตกค้างจริงๆ แถมยังทำให้ชาวสวนและเกษตรกรต่างๆ นั้นก็ยังประหยัดงบประมาณลงทุนไปได้เยอะมาก เพราะไม่ต้องมาซื้อยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมีต่างๆ เพราะในยุคนี้มันเป็นสิ่งที่มีราคาที่แพงพอสมควร เมื่อเราเยอะต้นทุนการผลิตก็จะเยอะตาม ทำให้เกษตรกรและชาวสวนต่างๆ ก็จะมีหนี้สินที่เยอะเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลทำให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรก็ยังตกตำอีกด้วย แต่ถ้าหากเราหันมาใส่ในในเรื่องเกษตรอินทรีย์กัน

เมื่อเราได้ผลผลิตตามที่เราต้องการเราก็สามารถที่จะตั้งราคาที่สูงขึ้นได้ เนื่องจากผู้บริโภคนั้นย่อมเชื่อว่าผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย มักจะมีราคาที่แพง เมื่อกินเข้าไปแล้วก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพ ทำให้ร่างกายของเราไม่ได้รับสารเคมีตกค้าง