ระบบเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ระบบเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ระบบเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

       ทุกวันนี้นั้นก็มีเกษตรอีกหลายระบบเป็นอย่างมาก ที่ได้มีการพัฒนาขึ้น เพราะการพัฒนาระบบเกษตรในยุคนี้นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะทุกคนนั้นก็จะได้รับการทำการเกษตรในรูปแบบที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แถมระบบเกษตรในยุคนี้นั้นก็ยังมีความปลอดภัยเป็นอย่างมากซึ่งระบบเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั้นจริงๆ แล้วก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ

1.ระบบเกษตรที่เน้นความสำคัญในด้านความปลอดภัยของผลผลิตในการบริโภค 

2.ระบบที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับการผลิตและเกษตรกร 

3.ระบบที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

        ซึ่งทั้งสามระบบนี้นั้นก็ถือเป็นระบบที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากเลยโดยทั้งสามระบบที่ได้กล่าวมานั้นในประเทศไทยก็มีใช้แค่บางระบบเท่านั้นเช่น การทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ที่ในประเทศไทยในตอนนี้ก็ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากนั่นเอง แต่หลายๆ ประเทศนั้นก็มักจะมีระบบที่มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกใช้แบบไหน เพราะทุกแบบก็ถือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับผู้คนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

การที่เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบเกษตรแบบยั้งยืนนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรได้มากที่สุด และที่สำคัญผลผลิตทางการเกษตรนั้นก็จะออกมาตรงกับความต้องการของเราได้อีกด้วย สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อยและมีต้นทุนที่ต่ำอีกด้วยนั่นเอง ดังนั้นการทำเกษตรแบบเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอมนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งก้าวในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนนั่นเอง

        การทำเกษตรแบบธรรมชาติ นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลย เพราะในการทำเกษตรแบบธรรมชาตินั้นก็จะมีหลักการคือจะอาศัยกระบวนการและกลไกธรรมชาติมาทำการเกษตรชนิดต่างๆ โดยจะเข้าไปจัดการฟาร์มในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เพราะการทำแบบธรรมชาตินั้นเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งอะไรกับมันเลย เราก็จะปล่อยให้พืชผักต่างๆ นั้นก็จะเติบโตไปด้วยวิธีการของมัน ซึ่งเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเอง

โดยมันจะทำให้ผลผลิตต่างๆ ที่ได้ออกมานั้นก็มีความเป็นธรรมชาติมากที่สูงอีกด้วย ในความเป็นจริงแล้วในการทำการเกษตรแบบธรรมชาตินั้นก็จะไม่มีการเข้าไปทำอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ไม่พรวนดิน ไม่ใส่ปุ๋ย ไม่จำกัดวัชพืช ไม่จำกักแมลงชนิดต่างๆ และไม่มีการตัดแต่งกิ่งอะไรเลยแม้ติดนิดเดียว

       ในระบบเกษตรแบบธรรมชาตินั้นก็จะไม่มีการสนับสนุนในการจำทำด้วยเครื่องจักรกลอะไรเลยนะครับ โดยเราอาจจะเลือกใช้เครื่องมือทางการเกษตรแบบง่ายๆ ในการทำฟาร์มของเรา เพราะเราไม่ได้ต้องการให้เครื่องจักรต่างๆเข้ามาแทรกแซงในการเจริญเติบโตของพืชเรานั่นเอง เพราะถ้าหากเราแทรกแซงมากจนเกินไปนั้นก็อาจจะทำให้ผลผลิตของเราไม่สามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการได้นั่นเอง และที่สำคัญ การทำการเกษตรแบบธรรมชาติในยุคนี้นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ

เพราะการทำเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้นก็ย่อมจะทำให้ผลผลิตที่ออกมานั้นสามารถที่จะออกมาได้ตรงกับความต้องการได้เป็นอย่างมากนั่นเอง และที่สำคัญผลผลิตที่เราได้เลือกรับประทานนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีและทำให้เราได้รับแต่ของดีๆ เข้าสู่ร่างกายอีกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามนั้นแนวทางการทำเกษตรแบบธรรมชาติก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับและในประเทศไทยนั้นก็ได้มีการทำระบบเกษตรแบบนี้อยู่เยอะมากพอสมควร ซึ่งในประเทศไทยนั้นจริงๆ แล้วระบบเกษตรอินทรีย์ที่เราใช้กันอยู่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ผลิตได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

ฉะนั้นแล้วการทำการเกษตรแบบธรรมชาติก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำการเกษตรในรูปแบบอะไรก็ตามแต่นั้นเราก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาด้วย เพราะถ้าเราทำดี ผลผลิตที่เราได้ออกมานั้นก็จะดีตามที่เราดูแลได้นั่นเอง

        อย่างไรก็ตามนั้นแนวทางการจัดการเกษตรที่ยั้งยืนก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอ่างมากเลยนะครับ โดยการใช้ทรัพยากรต่างๆ นั้นก็ถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลย เพราะการที่เราทำให้เกษตรกรนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆ นั้นก็ย่อมจะทำให้คนในชุมชนและท้องถิ่นก็สามารถที่จะได้รับแต่สิ่งดีๆ ด้วยนั่นเอง ฉะนั้นแล้วระบบเกษตรที่เน้นในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นโดยเราก็จะต้องให้ความสำคัญทั้ง 4 ด้านด้วยไม่ว่าจะเป็น สุขภาพ นิเวศ ความเป็นธรรมและการดูแลเอาใจใส่สิ่งต่างๆ เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้นั้นก็ถือเป็นสิ่งที่จะทำให้การเกษตรของเราทำออกมาได้ดีและมีคุณภาพนั่นเอง และที่สำคัญการทำให้ระบบเกษตรของเราออกมาดีและดีต่อสุขภาพนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้คุณภาพของผลผลิตนั้นก็จะออกมาดีเช่นกัน และมันก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ทุกคนที่ได้รับประทานและเลือกใช้ไปนั่นเอง

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นระบบเกษตรแบบไหนก็ตามแต่เราทุกคนก็จะต้องดูแลและรักษาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ออกมาให้ดีที่สุดด้วยนั่นเอง เพื่อที่ระบบเกษตรของเรานั้นจะได้ออกมามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด