ผักไฮโดรโปนิกส์กับผักออแกนิคแตกต่างกันอย่างไร

ผักไฮโดรโปนิกส์กับผักออแกนิคแตกต่างกันอย่างไร 01
Credit : Pinterest

หลายคนยังสับสนว่าผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์กับผักออแกนิก  มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยผักทั้งสองมีความแตกต่างอยู่ที่ผักที่ปลูกบนดินกลับผักที่ไม่ได้ใช้ดินปลูก  ซึ่งแน่นอนเลยกลายเป็นคำถามคาใจของใครหลายๆ คนว่าผักที่ไม่ได้ปลูกอยู่ในดินนั้นมันโตมาได้อย่างไร ได้มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายๆ คนศึกษาเรื่องนี้กันเยอะมาก ซึ่งสามารถสรุปที่มาที่ไปของการปลูกผักทั้งสองชนิดได้ดังต่อไปนี้

  1. ผักไฮโดรโปนิกส์นั้นปลูกได้อย่างไรเมื่อไม่มีดิน การปลูกพื้นในน้ำสารละลายจะสามารถที่จะทำได้อย่างไร แล้วมีความอันตรายหรือไม่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว ซึ่งนักวิจัยและนักวิชาการต่างๆเปิดเผยว่า พืชที่เจริญเติบโตอยู่ในดินได้เพราะรากเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพราะรากทำให้การยึดเกาะเพื่อทรงต้นให้เหนือดิน นำแร่ธาตุอาหาร และสามารถที่จะนำออกซิเจนจากรากเข้าสู่การหายใจได้สำหรับการปลูกผักไร้ดินหรือผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ได้ต่างจากการปลูกบนดินสักเท่าไร เพราะรากยังเป็นสิ่งที่สำคัญมีหน้าที่เอาไว้ทรงตัว และนำสารอาหารต่างๆ เข้ามาเลี้ยง โดยน้ำที่ใช้นั้นสามารถปรับสูตร ใส่แร่ธาตุอาหารต่างๆลงไปได้ ทำให้พืชที่ปลูกอยู่บนน้ำสามารถเจริญเติบโตได้ แถมการเจริญเติบโตของการปลูกพืชบนน้ำ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และได้ผลผลิตที่แน่นอน เพราะสามารถที่ดูดแร่ธาตุอาหารไปได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้จุลินทรีย์ในดินย่อยสลายแต่การปลูกผักชนิดนี้มักทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถอดสงสัยกันได้ เพราะว่าการที่ปลูกผักแบบนี้ต้องได้รับสารเคมีอยู่ตลอดเวลา จึงคาดเดากันว่าพืชผักที่ปลูกด้วยระบบนี้อาจสะสมพวกสารเคมีต่างๆ ทำให้อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะพวกสารไนเตรท  ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ทำให้เป็นมะเร็ง ดังนั้นในการปลูกผักลักษณะแบบนี้ ต้องมีการควบคุมที่ดี และจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ผักที่ปลูกแบบไร้ดินมีความปลอดภัยมากที่สุด

    ผักไฮโดรโปนิกส์กับผักออแกนิคแตกต่างกันอย่างไร 02
    Credit : Pinterst
  1. ผักออแกนิค ผักที่น่าจะปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด ซึ่งผักชนิดนี้เป็นผักที่หลายๆ คนมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆ เป็นผักที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชหรือเร่งการเจริญเติบโต โดยมุ่งเน้นปลูกให้เติบโตแบบธรรมชาติได้มากที่สุด และในการปลูกผักออแกนิก ต้องมั่นใจว่าดินที่ใช้เป็นพื้นที่การปลูกมีสารพิษตกค้างหรือไม่ เพราะผักออแกนิก ต้องไม่มีสารพิษอะไรเลย การเลือกปลูกผักแบบออแกนิคไม่ใช่จะได้แค่ผักเท่านั้น ยังเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์  โดยหัวใจหลักของการทำการเกษตรชนิดนี้นั้นก็คือ การคำนึงถึงวิธีการปลูก สุขภาพ นิเวศวิทยา ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตาม การปลูกพืชแบบออแกนิค ต้องปรับปรุงธรรมชาติไม่ให้เกิดมลพิษ โดยต้องทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ผักที่ปลูกนั้นได้รับสารพิษตกค้าง ในการปลูกผักรูปแบบนี้ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า สามารถที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ ทำให้ผู้ที่เลือกกินผักแบบออร์แกนิคนั้นดีต่อสุขภาพและที่สำคัญการเลือกกินผักชนิดนี้ย่อมทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเลือกปลูกผักรูปแบบใด สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือ การเลือกรับประทานอาหารให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ควรเลือกซื้อผักหรือวัตถุดิบที่มีการรับรองมาตรฐานตามหลักสากลและที่สำคัญไม่ว่าจะเลือกรับประทานอะไรก็ตาม ควรล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนกินทุกครั้งด้วย เพียงเท่านี้ ก็จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีความแข็งแรงและที่สำคัญ ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ปลอดภัยอีกด้วย

เรียกได้ว่าการเลือกรับประทานผักทั้งสองรูปแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอะไร แต่ควรล้างผักให้สะอาดก่อนการรับประทานทุกครั้ง เพียงเท่านี้ก็จะทำให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรง