ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์อย่างไร

ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์อย่างไร

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยหมัก

เกิดจากการย่อยสลายของบรรดาอินทรีย์วัตถุทางชีวเคมีต่างๆ โดยจุลทรีย์ที่จะใช้ออกซิเจนเป็นหลัก แล้วทำให้เกิดเป็นประโยชน์ของพืชชนิดต่างๆ  ซึ่งในปุ๋ยอินทรีย์ก็มีธาตุอาหารต่างๆ ที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อความต้องการของพืช

ปุ๋ยอินทรย์ประกอบด้วย

มูลสัตว์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วัว ควาย ไก่ หมู ค้างคาว ซากต้นไม ใบไม้ ต้นหญ้า และสารอื่นๆ พวกกรดอะมิโน โคโมไลท์ รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะมีการย่อยสลาย แล้วทำให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามที่เรารู้จักกัน

การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ทำให้พวกพืชผลต่างๆ มีการเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะปลอดภัยจากสารเคมีเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภครับประทานเข้าไปก็จะรู้สึกปลอดภัย

การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เหมาะกับพวกการทำเกษตรแบบออแกนิค ที่กำลังได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก

ผักที่ได้เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผู้คนในทุกวันนี้ก็ได้ให้ความสนใจถึงแม้ว่าจะมีราคาที่แพงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆ แต่มั่นใจได้เลยว่าผักที่เราได้รับประทานเข้าไปก็จะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

อินทรีย์เหมาะกับการทำการเกษตรมาก

เพราะการใช้วิธีนี้นอกจากจะเป็นวิธีทางธรรมชาติแล้ว มันก็ยังไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างบนดินของเรา ไม่มีสารพิษ หรือสารปนเปื้อนที่จะเป็นตัวการทำลายดินให้เสื่อมเสียอีกด้วย

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์

นำมาใช้มันจะไม่มีผลเสียอะไรเลย ด้วยยุคนี้ก็เป็นยุคที่ผู้คนใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันเยอะ

ฉะนั้น การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะมีประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. มีธาตุต่างๆ มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นธาตุหลัก ธาตุรอง หรือแม้กระทั้งธาตุเสริม โดยถ้าเราเลือกใช้ปุ๋ยเคมี สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็จะไม่มี การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์มันก็จะทำให้พืชผลทางการเกษตรของเราสามารถที่จะมีการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด ทำให้พืช สามารถที่จะได้รับสารอาหารกันอย่างครบถ้วน

  1. ช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

ทำให้การปลูกพืชผักอะไรก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ดินที่เราปลูกก็จะมีพวกสารอาหารแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นอย่างมากมาย ส่งผลทำให้ผลผลิตของเราสามารถที่จะเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวได้มากยิ่งขึ้น แถมยังเป็นการเพิ่มจุลทรีย์ให้กับดินพร้อมแร่ธาตุอีกจำนวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อดินและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

  1. ช่วยทำให้ดินการเพาะปลูกมีลักษณะเป็นร่วยซุย

มีโครงสร้างที่โป่ง สามารถที่จะอุ้มน้ำและสารอาหารได้เป็นอย่างดีมาก ทำให้การทำการเกษตรไม่ว่าจะปลูกพืชนิดไหนก็ตามแต่ มันก็จะทำให้ไม่เกิดสารตกค้างใดๆ เลย นอกจากนี้มันก็ยังทำให้ดินของเราได้รับประโยชน์ไปอย่างเต็มที่

  1. ช่วยบำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็น เศษขยะจากโรงงาน

เพราะมันนำเอาของเสียต่างๆ ที่ทิ้งแล้วมาหมักทำให้เกิดเป็นปุ๋ยชนิดนี้ เมื่อเรานำข้อเสียมาทำให้เกิดประโยชน์ มันก็ทำให้อากาศที่เราอยู่มันมีความบริสุทธิ์และสดชื่นอีกด้วย

  1. ช่วยทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ทำให้พืชผักเรากำลังปลูกไม่ได้รับสารพิษตกค้าง เพราะสารพิษต่างๆ มันก็จะเป็นสิ่งที่มีความอันตรายต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าเราจะล้างผักทุกครั้งก่อนการรับประทาน บางทีมันก็อาจจะทำให้สารพิษยังตกค้างอยู่ก็ได้

  1. ช่วยทำให้หน้าดินมีแร่ธาตุอาหาร

เวลาที่เกิดยามน้ำท่วม ฝนตกหรืออะไรก็ตามแต่ มันก็ยังทำให้คุณภาพของดินยังคงประสิทธิภาพเอาไว้อยู่ได้ แถมยังทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยเช่นกัน


สรุป

ทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ของการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเพาะปลูก ไม่ใช่แค่พืชผักของเราจะได้รับประโยชน์เพียงแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้น สิ่งรอบๆ ตัวเราก็ยังจะได้รับสิ่งที่ดีๆ ตามไปด้วย เพราะการที่เราเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มันก็ยังสามารถที่จะช่วยทำให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ก็มีอากาศที่สดชื่นและบริสุทธิ์

ฉะนั้น ในการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มันก็ได้ประโยชน์ในตัวของผู้ทำเกษตร ก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปด้วย สำหรับใครที่อยู่ในช่วงดูแลรักษาสุขภาพ แล้วได้มาเลือกซื้อพืชผักและผลไม้จากชาวสวนที่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ก็ขอให้มั่นใจเลยได้ว่าผักทุกชนิดที่ได้เลือกไปมันก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคกันอย่างแน่นอน  ทำให้เราได้กินแต่ของที่ดี ไร้สารพิษ บ่งบอกถึงคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีอีกด้วย