การทำปุ๋ยหมักทั่วไปและปุ๋ยหมักชีวภาพเหมือนกันหรือไม่

การทำปุ๋ยหมักทั่วไปและปุ๋ยหมักชีวภาพเหมือนกันหรือไม่

ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักชีวภาพ

ปุ๋ยหมักจริงๆแล้วก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักบ่มของสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ด้วยจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ในการย่อยสลาย ทำให้เราได้ปุ๋ยหมักทีมีลักษณะเป็นสีดำคล้ำเป็นอย่างมาก ซึ่งการเลือกใช้ปุ๋ยหมักนั้นก็เหมาะสำหรับการปรับปรุงดิน ฟื้นฟูดิน และให้ธาตุอาหารแก่พืช

     การเลือกใช้ปุ๋ยหมักนั้นถึงแม้ว่าอาจจะเห็นผลลัพธ์ที่ช้านเป็นอย่างมากแต่มันก็สามารถที่นะช่วยทำให้ดินและพืชของเรามีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่จริงๆนอกจากนี้ยังทำให้พืชผักของเรานั้นยังสามารถที่จะปลอดสารพิษได้อีกด้วย

การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพในความเป็นจริงนั้นก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เหมือนกันแหละครับโดยประโยชน์ที่ได้นั้นก็เหมือนกัน แต่อาจจะแตกต่างกันที่วิธีการหมักเท่าไร โดยในการทำปุ๋ยหมักนั้น มันก็สามารถที่จะนำพวกซากหรือวัสดุต่างๆที่ได้มาจากเศษหญ้า ใบไม้ ต้นหญ้า ผักตบชวา หรือแม้กระทั้งพวกขยะมูลฝอยต่างๆ ก็นำมาหมักแล้วก็มากองไว้กับพื้นที่มันว่างและที่สำคัญการเลือกใช้วิธีนี้ก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีพื้นที่ในการหมักที่กว้างใหญ่พอสมควร

สำหรับการหมักปุ๋ยหมักนั้นจริงๆแล้วการทำวิธีนี้นั้นก็จะไม่มีการเติมพวกจุลทรีย์ต่างๆลงไปแม้แต่นิดเดียว ซึ่งมันจะเกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ โดยทั่วอาจจะใช้พวกจุลทรีย์ต่างๆ เพื่อเร่งการหมักให้มันรวดเร็วขึ้น สำหรับวิธีนี้นั้นก็จะใช้การย่อยสลายตามธรรมชาติโดยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 เดือนด้วยกันถึงอาจจะได้ใช้ปุ๋ยหมักมาใช้งาน

แต่สำหรับการหมักปุ๋ยชีวภาพนั้น วิธีนี้ก็จะใช้วิธีนำเอาพวกซากพืชซากสัตว์ชนิดต่างๆโดยการหมักนั้นก็จะหมักอยู่ในอุปกรณ์ที่ได้เตรียมไว้ เช่น ถัง ทำให้การใช้พื้นที่ก็จะน้อยลงไปเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีนี้นั้นก็จะเป็นวิธีที่ได้มีการพัฒนาและต่อยอดขึ้นมาทำให้การย่อยสลายของพวกซากสัตว์

ซากพืชนั้นก็สามารถที่จะย่อยได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากเพราะว่า ในการหมักปุ๋ยชีวภาพนั้นเราก็จะต้องมีการเติมพวกหัวเชื้อของจุลทรีย์เข้าไป เพื่อที่จะได้เร่งกระบวนการหมัก ทำให้ปุ๋ยหมักชีวภาพของเรานั้น ก็สามารถที่จะปล่อยพวกธาตุอาหารออกมาได้อย่างรวดเร็ว วิธีการหมักส่วนใหญ่นั้นก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะนำไปใส่ต้นไม้ต่างๆ ได้เลย

สรุป

อย่างไรก็ตามนั้นการเลือกใช้ปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ มันก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาให้ดินของเรามีคุณภาพและมีความสมบูรณ์แบบได้เป็นอย่างดีเลยทำให้ดินของเราได้รับสารอาหารได้อย่างครบถ้วนเป็นอย่างมากทำให้ดินมีจุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์แด่กิน

นอกจากนี้ยังสามารถที่จะช่วยทำให้ดินที่เราได้ทำการเพาะปลูกนั้นสามารถที่จะชุ้มชื้นได้ตลอดเวลาถือเป็นประโยชน์ที่ดีเป็นอย่างมากที่จะทำให้การทำเกษตรของเราเป็นไปด้วยความยั่งยืน