ปุ๋ยคืออะไร?แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

ปุ๋ยคืออะไร?สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท?

ปุ๋ยที่เรารู้จัก ก็คือ สารหรือสิ่งที่เราได้นำไปใส่ในดิน เพื่อที่จะให้ดินนั้นสามารถปล่อยธาตุอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สารดังกล่าวเหล่านี้นั้นก็เป็นสิ่งที่พืชต้องการเป็นอย่างมาก

หน้าที่การทำงานของของปุ๋ยคือ?

ปุ๋ยสามารถช่วยให้พืชนั้นมีการเจริญเติบโตงอกงามได้เป็นอย่างดี ทำให้ผลผลิตต่างๆของเราที่ได้ทำการปลูกไปนั้นก็จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยปุ๋ยที่เรารู้จักกันอยู่ทั้งหมดนี้นั้นมันก็แบ่งออกเป็นอยู่สองประเภทด้วยกันก็คือ ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยเคมี โดยทั้งสองปุ๋ยนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

2 ประเภทปุ๋ยที่ใช้กันในปัจจุบัน

1.ปุ๋ยอินทรีย์ ก็จะเป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการย่อยสลายจากอินทรีย์วัตถุทางเคมีต่างๆ โดยจะเป็นพวกจุลทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน จนทำให้เป็นประโยชน์ต่อพืช ปุ๋ยอินทรีย์นั้นก็เป็นปุ๋ยที่ทำมาจากวัสดุจากอินทรีย์ โดยในปุ๋ยชนิดนี้นั้นก็จะมีพวกแร่ธาตุของอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตกันเป็นอย่างมากเลย

ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นพวกของเสียชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้ค้างคาว ซากต้นไม้ ใบไม้ ต้นหญ้าต่างๆ กรดอะมิโน่และอื่นๆอีกมากมายที่จะนำมาบดและรวมกัน ใส่จุลทรีย์ไปเล็กน้อยแล้วก็นำมาหมักจนย่อยสลายเป็นปุ๋ยที่จะช่วยทำให้พืชผักของเราได้รับความเจริญเติบโตที่ดีงาม

แถมยังมีสารอาหารที่จำเป็นทำให้พืชที่เราปลูกนั้นก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วย แต่ข้อเสียของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั้น พวกธาตุอาหารก็อาจจะน้อยกว่าการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆ บางทีอาจจะต้องทำให้เราต้องใช้ในปริมาณที่มากเพื่อให้ได้อาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของพืชที่เราปลูก

ปุ๋ยคืออะไร?แบ่งออกเป็นกี่ประเภท? 1

2.ปุ๋ยเคมี หรือ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็จะเป็นปุ๋ยที่ได้จากอนินทรียสารหรืออินทรีย์ที่มีการสังเคราะห์ มีธาตุอาหารหลัก N P K โดยจะหมักและมีการผลิตสารตังต้นออกมาเป็น ก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งการทำปุ๋ยชนิดนี้นั้นก็จะผ่านกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์แทบทั้งหมด

จุดเด่นของปุ๋ยเคมีนั้นก็จะเป็นปุ๋ยที่สามารถหาซื้อได้ง่ายเป็นอย่างมาก ทำให้พืชที่เราทำการปลูกไว้นั้นก็สามารถที่จะได้รับสารอาหารได้อย่างรวดเร็วและมีธาตุอาหารต่อน้ำหนักที่สูง ทำให้การใช้ต่อครั้งนั้นก็จะใช้น้อยกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ข้อเสียของการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีนั้นมันก็อาจจะทำให้ดินนั้นเสื่อมคุณภาพไปอย่างเห็นได้ชัดทำให้อินทรีย์วัตถุในดินก็ลดลงไปเยอะเป็นอย่างมากยิ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีมากเท่าไร ก็จะทำให้พืชที่เราปลูกนั้นเป็นอันตรายก็ได้เช่นกัน

ปุ๋ยคืออะไร?แบ่งออกเป็นกี่ประเภท? 2