ประโยชน์ของปุ๋ยเคมี

 ประโยชน์ของปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยเคมี หรือ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ก็จะเป็นปุ๋ยที่ได้มีการผลิตจากอนินทรียสารหรืออินทรีย์สังเคราะห์ต่างๆ โดยในปุ๋ยเคมีแบบนี้นั้นก็จะมีธาตุอาหารหลักก็คือ N P K โดยก็จะมีการผลิตสารตั้งต้น

N P K คืออะไร?

     NPK ก็คือพวกก๊าซแอมโมเนียต่างๆ หรือ จากกระบวนการสังเคราะห์เท่านั้นเมื่อมันนำมารวมกับกรดโดยจะผ่านกระบวนการทางเคมีต่างๆซึ่งในปุ๋ยเคมีนั้นก็จะมีธาตุอาหารอยู่สามชนิดด้วยกัน ก็คือ

1.ธาตุอาหารหลัก ก็จะประกอบไปด้วยพวก ไนโตเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม
2.ธาตุอาหารรอง ก็จะประกอบไปด้วยพวก แคลเซียม แมกนีเซียม และ กำมะถัน
3.ธาตุอาหารเสริม ก็จะประกอบไปด้วยพวก เหล็ก แมงกานีส แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิดินัม และ คลอรีน

     สำหรับจุดเด่นของการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีนั้น ก็จะมีราคาที่ถูกเป็นอย่างมากสามารถที่จะหาซื้อและนำมาใช้งานได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้การใช้ปุ๋ยเคมีนั้นก็ยังสามารถที่จะให้ธาตุอาหารกับพืชของเราได้อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณธาตุอาหารที่หนักเป็นอย่างมากทำให้การใช้งานแต่ละครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เยอะอะไรฉะนั้นในวันนี้เราก็จะมาสรุปประโยชน์ของปุ๋ยเคมีกัน ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีนั้นมันดีอย่างไรบ้าง

4 ประโยชน์ดีๆของปุ๋ยเคมี

1.ปุ๋ยเคมี อย่างที่บอกไปว่ามันมีปริมาณธาตุอาหารที่ค่อนข้างจะน้ำหนักสูงเป็นอย่างมากทำให้การใช้แต่ละครั้งก็ไม่ต้องเยอะเพราะเราใช้ปุ๋ยน้อยพืชก็ยังสามารถที่จะดูดซึมแร่ธาตุต่างๆได้เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยไปได้มาก

2.ปุ๋ยเคมี สามารถที่จะละลายน้ำได้ดีเป็นอย่างมากทำให้สามารถปล่อยสารอาหารและแร่ธาตุต่างให้กับพืชของเราที่ได้ปลูกไว้อย่างรวดเร็วทำให้พืชก็สามารถที่จะนำสารอาหารต่างๆ ไปใช้ประโยชน์กันได้อย่างเต็มที

3.สามารถใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ก็สามารถให้ธาตุอาหารแก่พืชได้เพียงพอกับความต้องการของพืช ทำให้ประหยัดทั้งแรงงานและธาตุอาหารที่ใส่

4.พืชใช้ธาตุอาหารจากปุ๋ยได้ทันที จึงให้ผลเร็วมีราคาถูกเมื่อคิดเทียบจากปริมาณของธาตุอาหารที่มีในปุ๋ย

สรุป

     สำหรับการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีนั้นเราก็ควรที่จะต้องใช้ในปริมาณที่พอดี และไม่เยอะจนเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้ดินที่เราได้ทำการเพาะปลูกพืชผักต่างๆอาจจะได้รับความเสียหายได้เพราะว่ามันจะทำให้ดินของเรามีความเป็นกรดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิบแปลงพืชผักของเราก็จะลดน้อยลงไปอีกด้วยและที่สำคัญในการเลือกใช้ปุ๋ยเราก็จะต้องมีความรู้และความเข้าใจกับสูตรปุ๋ยเคมีด้วย ควรที่จะต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับพืชที่เราปลูก เพราะถ้าเราเลือกไม่ดีก็อาจจะทำให้เราซื้อปุ๋ยเคมีมาโดยไม่มีความคุ้มค่า