เกี่ยวกับเรา

การเกษตร หรือการเกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึงการเพราะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการประมง และยังหมายถึง วิธีการยังชีพอย่างหนึ่งของมนุษย์ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

การทำการเกษตรไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป

mail : numismaticliteraryguild@outlook.com