ความปลอดภัยของเกษตรแบบอินทรีย์

ความปลอดภัยของเกษตรแบบอินทรีย์

ความปลอดภัยของเกษตรแบบอินทรีย์

ทุกวันนี้การทำการเกษตรแบบปลอดภัยหรือเกษตรแบบอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลย เพราะผู้คนในยุคนี้ก็ต่างที่จะชื่นชอบและให้ความสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นอย่างมากด้วย

อาหารออร์แกนิค หรือผักออร์แกนิคมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริงๆ หรือเปล่า มีคำตอบ

บางทีอาจจะมีพวกเชื้อราและจุลินทรีย์ อาจจะแอบแฝงอยู่ในผักก็ได้ การที่เราเลือกบริโภคผักสดที่มีความปลอดภัยก็ย่อมจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ และที่สำคัญ สารพิษที่อยู่ในผักก็จะยังไม่มีตกค้างและทำให้เราได้บริโภคไปก็จะเกิดความปลอดภัยเป็นอย่างมาก

เกษตรอินทรีย์ หรือ ระบบการเกษตร

ใช้หลักการความสมดุลของทางนิเวศวิทยาของธรรมชาติเข้ามาประยุกต์ใช้บริการจัดการต่างๆ เพื่อที่จะได้นำมาจัดการในการผลิตการเกษตร ของเราให้เกิดประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องอาศัยความหลากหลายของทางชีวภาพต่างๆ เข้ามาเกื้อกูลและช่วยเหลือกัน ซึ่งการทำเกษตรในลักษณะแบบนี้ก็จะไม่ใช้สารเคมีอะไรเลย เพราะคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก ถือเป็นวิธีการจัดการทำการเกษตรที่ดีเป็นอย่างมาก ไม่ต้องลงทุนเยอะ และถ้าเราบริหารและจัดการได้ดีก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เช่นกัน การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำการเกษตรแบบใหม่ โดยจะไม่มีการใช้สารเคมีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว และพืชผักที่ปลูกอยู่ในระบบนี้ก็จะได้มาตรฐานการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วย แต่เราก็คงจะต้องยอมรับแหละครับว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ล้วนแต่จะมีสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นกันเยอะมากจริงๆ ทำให้ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าพืชผักที่ปลูกอยู่ในระบบอินทรีย์จะมีความปลอดภัยจริงๆ หรือ

การที่เราเลือกรับประทานอาหารที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์

ทำให้ร่างกายของเราได้รับสารพิษที่น้อยลง เผลอๆ แทบจะไม่ได้รับเลยด้วยซ้ำ ทำให้การปรุงอาหารต่างๆ ก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ก็จะน้อยลงกว่าผู้ที่เลือกรับประทานแบบปกติด้วย แต่อย่าลืมนะครับว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์หรือพืชผักที่เป็นระบบออร์แกนิคก็จะมีราคาที่สูงอยู่ แต่ถ้าเทียบกันแล้วมันส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามันก็ถือเป็นความคุ้มค่าที่ดี