การเกษตรแบบยั่งยืน

การเกษตร

การเกษตรแบบยั่งยืนคืออะไร

       การเกษตรแบบยั่งยืน นั้นก็ถือเป็นระบบเกษตรกรรมที่มีหลักการใหญ่ๆ คล้ายคลึงกัน  ซึ่งการเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้นก็จะเป็นการให้ความสำคัญของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกร และผู้บริโภค ซึ่งการเกษตรแบบยั่งยืนนั้นก็ถือเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะจุดมุ่งหมายหลักๆ ของการทำเกษตรแบบยั่งยืนนั้นก็จะเป็นการผลิตอาหารและปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่าผลิตเพื่อการส่งออกนั่นเอง ซึ่งก็จะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามนั้นวัตถุดิบที่ได้จากการทำการเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างมากเลย เพราะมันทำให้สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นก็ไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายของเราอีกด้วยนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นก็จะทำให้การใช้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขและสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างดีนั่นเอง

        เกษตรกรรมแบบยั่งยืนนั้นก็จะเป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยงข้องกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่นำมาใช้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อธรรมชาติและร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมากอีกด้วย อย่างไรก็ตามนั้นการนำเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้นั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ เพราะจะมีการหมุนเวียนการปลูกพืชที่ช่วยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีนั่นเอง แถมยังลดการใช้เครื่องจักรและปุ๋ยหรือสารกำจัดวัชพืชนั่นเอง แถมยังจะทำให้ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เราเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีไม่มีอันตราย ทำให้น้ำ ดิน และอื่นๆ นั้นก็จะกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นความยั่งยืนด้านสังคมนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเทคนิคเกษตรบางประเภทนั้นก็จะทำให้เกิดการเป็นอยู่ที่ดีมีความยุติธรรมและปีกแผ่นในสังคมนั่นเอง

        อย่างไรก็ตามนั้นในประเทศไทยก็มีการผลักดันให้ทุกๆ หน่วยงานนั้นส่งเสริมกับการเกษตรในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี แถมยังทำให้ชุมชนที่อยู่ร่วมกันนั้นก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากการทำการเกษตร ดังนั้นถ้าในทุกพื้นที่ในประเทศไทยให้ความสนใจกับการเกษตรในลักษณะแบบนี้ผมเชื่อเลยนะครับว่าจะทำให้ผลผลิตต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ตามป่า แม่น้ำ ในประเทศไทยนั้นก็จะคงมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนอย่างแน่นอนนั่นเอง ดังนั้นการเกษตรแบบยั่งยืนก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปมันสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคน และชุมชนได้เป็นอย่างดีนั่นเอง