การเกษตรผสมผสานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

การเกษตรผสมผสานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

       การทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะทำให้การทำเกษตรของเรานั้นมีพืชที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา โดยเป็นเทคนิคที่รัชกาลที่ 9 นั้นได้ทรงคิดริ่เริ่มที่จะผลักดันให้กับประชาชนนั้นได้มีพื้นที่ทำกินกันตลอดทั้งปี เพราะในก่อนหน้านี้นั้นชาวเกษตรกรส่วนใหญ่ก็มักจะปลูกพืชชนิดเดียว ซึ่งพืชแต่ละชนิดนั้นก็จะมีความคงทนต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการปลูกพืชแบบผสมผสานนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้การทำเกษตรของเรานั้นสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เยอะมากจริงๆ เพราะจากตัวอย่างที่ผ่านมานั้นก็มีหลายๆ ครอบครัวนั้นได้ประสบความสำเร็จกับการทำเกษตรในลักษณะแบบนี้กันเป็นจำนวนมากอีกด้วย

       ทุกวันนี้นั้นหลายๆ ครัวเรือนก็ได้นำเอาการเกษตรแบบผสมผสานนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจในครอบครัวนะครับ ซึ่งการที่มีพื้นที่ 1 ไร่นั้นเราสามารถที่จะสร้างระบบนิเวศของการทำเกษตรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งเราก็จะต้องวางระบบให้มันสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ โดยในพื้นที่ 1 ไร่นั้นเราก็จะต้องจัดสรรพื้นที่ของเราให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยเราจะเน้นไปที่พืชผักสวนครัว เพราะมันจะเป็นสิ่งที่คนไทยนั้นก็จะนิยมใช้กันแทบทุกวัน การปลูกพริก ใบมะกรูด กะเพา โหระพา มะเขือ และอื่นๆ อีกมากมายนั้นนอกจากเราจะปลูกไว้ขายได้พอประมาณแล้วนั้นเราก็ยังสามารถที่จะเก็บไว้กินได้อีกด้วย

       อย่างไรก็ตามนั้นเราก็อาจจะขุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลาได้เหมือนกัน โดยพื้นที่ด้านบนนั้นเราก็อาจจะทำเป็นฟาร์มไก่ แถมขี้ไก่นั้นก็ยังสามารถที่จะเป็นอาหารให้กับปลาของเราได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำเกษตรของเรานั้นก็จะไม่ต้องลงทุนมากอีกด้วย อย่างไรก็ตามนั้นถ้าเรามีการจัดสรรที่ดีนั้นแน่นอนมันก็จะทำให้เกิดความสมดุลในพื้นที่ต่างๆ ตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ โดยพื้นที่นั้นเราสามารถที่จะใช้ทุกตารางนิ้วให้สามารถเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนั่นเอง ทำให้พืชทุกอย่าง สัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้อีกด้วย

      อกจากนี้นั้นการที่เราทำการเกษตรแบบนี้นั้นก็ยังจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ เพราะเมื่อทำได้อย่างสำเร็จแล้ว ก็จะทำให้คนอื่นๆ รุ่นหลังก็เข้ามาดูศึกษาสิ่งต่างๆ ได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ได้ดีอีกด้วยนั่นเอง ดังนั้นทุกวันนี้การทำเกษตรแบบผสมผสานนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะมันเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวได้เป็นอย่างดีนั่นเอง