การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

        การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการทำเกษตรที่ไม่ได้มีคำจำกัดความ แต่เราสามารถที่จะมีการปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้อย่างมากมายด้วยกัน โดยการทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้น เราก็ควรที่จะมีการปลูกพืชแบบผสมผสานกันด้วยนะครับ ภายในแปลงนั้นก็ควรที่จะมีการปลูกพืชแบบนานาชนิด โดยพืชที่เราปลูกนั้นก็ควรที่จะต้องมีความร่มรื่น เย็นสบาย เพราะถ้าเราปลูกพืชแบบนี้นั้นก็จะทำให้พืชหลายๆ ชนิดนั้นมีการเอื้อเฟื้อดูแลที่ดีต่อกันนั่นเอง โดยภายในสวนของเรานั้นก็ควรที่จะต้องมีทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพรชนิดต่างๆ ผักพื้นบ้าน ผักป่า ผักสวนควร และอื่นๆ อีกมากมาย โดยพืชผักที่อยู่ในแปลงของเรานั้นก็จะต้องสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างด้วยนั่นเอง

เรียกได้ว่าเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่างเข้าร่วมกัน ทำให้เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างจริงๆ นั่นเอง ฉะนั้นแล้วการทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ฉะนั้นถ้าใครมีพื้นที่ก็ลองทำดูได้รับรองเลยว่าจะทำให้เรามีกินมีใช้ตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน

การเริ่มต้นทำเกษตรแบบผสมผสานนั้น ก่อนอื่นเลย เราก็จะต้องดูสภาพของดินของเราก่อนด้วยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เพราะว่าดินแต่ละชนิดนั้นก็จะมีสภาพที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง เพราะสภาพดินแต่ละชนิดนั้นก็จะปลูกอะไรที่ไม่เหมือนกัน เมื่อเรารู้สภาพดินของเราแล้วนั้นถ้าหากในพื้นที่ของเราต้องการที่จะเลี้ยงสัตว์ไปด้วยกัน เราก็จะต้องดูด้วยว่าสัตว์ที่เราจะเลี้ยงนั้นมันสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ที่ดีกับการปลูกพืชผักของเราได้อย่างไร โดยสามารถที่จะใช้เป็นอาหารของพืชชนิดต่างๆ ได้หรือไม่ ที่สำคัญ พืชหรือสัตว์ทุกชนิดที่เราจะทำการปลูกนั้น หรือเลี้ยงเราก็จะต้องศึกษามาให้ดีและจะต้องรู้ด้วยว่าแบบไหนมันมีประโยชน์อย่างไรนั่นเอง

การทำเกษตรแบบผสมผสานนั้น การทำให้ได้ผลและประสิทธิผลมากที่สุดนั้นเราก็จะต้องทำในพื้นที่เดียวกันและในระยะเวลาเท่ากันด้วย โดยกิจกรรมที่เราจะทำนั้นก็จะต้องมีทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ โดยทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนั้นก็จะต้องมีประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นเมื่อทุกอย่างถึงระยะเวลาของเราเราก็จะต้องปลูกพืชที่สามารถหมุนเวียนและทดแทนได้ตลอดเพื่อที่เราจะได้มีพืชผักและผลผลิตมีกินกันตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามนั้นการทำเกษตรแบบผสมผสานก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนั้นก็สามารถที่จะมีประโยชน์อย่างมาเลย ทำให้ผลผลิตที่เราได้นั้นก็สามารถที่จะใช้กันได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

       การทำไร่นาสวนผสมนั้นก็ถือเป็นการทำเกษตรที่มีผลิตหลายๆ กิจกรรมเป็นอย่างมากเลย สามารถที่จะตอบสนองต่อการบริโภคหรือลดความเสี่ยงจากราคาผลิตผลที่มีความไม่แน่นอนกันอีกด้วย โดยในการจัดการระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้นก็ถือเป็นการลดต้นทุนการผลิตและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยเราก็จะต้องทำให้ทุกๆ อย่างมีประโยชน์ร่วมกันให้ได้มากที่สุด ซึ่งก็จะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้พื้นที่ที่เราได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้นมีผลผลิตออกมาให้เราได้ใช้และจำหน่ายกันตลอดทั้งปีด้วยนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นการที่จะทำระบบเกษตรแบบผสมผสานให้สำเร็จและลุล่วงได้เป็นอย่างดีนั้นเราก็จะต้องมีการวางรูปแบบต่างๆ โดยจะต้องให้ความสำคัญทุกๆ สิ่งที่อยู่ในพื้นที่ของเรา ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ เราก็จะต้องให้ความสำคัญทุกอย่างเท่าๆ กันด้วยนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีความเหมาะสมและการเพาะปลูกที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่แต่ละสภาพของหน้าดินว่ามันมีความเหมาะสมอย่างไรนั่นเอง ซะนั้นแล้ว ทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดก็ล้วนแต่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก การที่เราจะทำระบบเกษตรแบบผสมผสานให้สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นั้น เราก็จะต้องมีทั้ง เงินทุน การใช้แรงงาน ที่ดิน เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทุกอย่างนั้นก็จะต้องมีความสอดคล้องกันด้วยนั่นเอง ซะนั้นแล้วการที่เราสามารถที่จะทำระบบเกษตรแบบผสมผสานได้สำเร็จนั้นก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและทำให้เราประสบความสำเร็จนั่นเอง

อย่างไรก็ตามนั้นระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งการเกษตรที่ในยุคนี้นั้นก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยการทำเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้นก็จะทำให้คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของเรานั้นสามารถที่จะมีความสุขได้เป็นอย่างดี ทำให้เรามีกิน มีใช้กันตลอดทั้งปีอีกด้วย ถ้าหากเราทำแบบเกษตรแบบผสมผสานได้สำเร็จนั้นก็จะทำให้เรามีพืชผลทางการเกษตรให้เราได้เลือกใช้ เลือกรับประทานกันทั้งปีจริง ๆนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นทุกอย่างที่อยู่นะระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก จะต้องสามารถที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันได้ตลอดเวลาอีกด้วยนั่นเอง ฉะนั้นแล้วถ้าทุกอย่างออกมาดี มันก็จะทำให้ระบบเกษตรแบบผสมผสานของเราสามารถที่จะออกมาดีและสามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของผู้คนในยุคนี้ได้เช่นกัน การทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาความรู้และความสามารถของเกษตรกรให้เป็นระบบที่ดีได้นั่นเอง