ความปลอดภัยของเกษตรแบบอินทรีย์

การเลือกรับประทานอาหารที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ทำให้ร่างกายได้รับสารพิษและความเสี่ยงในการเกิดโรค น้อยลง ข้อดีของ เกษตรอินทรีย์ หรือ ระบบการเกษตร..

อ่านต่อ →

เกษตรอินทรีย์แตกต่างอย่างไร

การปลูกพืชหมุนเวียนในฟาร์มเดียวกัน จะได้สร้างความหลากหลายที่ดีโดยก็จะต้องเลือกพืชที่ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช เกษตรอินทรีย์ก็จะช่วยทำให้ลดปัญหาโรคที่เกี่ยวกับพืชได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ →