เศรษฐกิจพอเพียงกับความพอประมาณ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นก็ได้พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่คนไทยชาวไทยเป็นคำสอนที่จะทำให้การรู้จักใช้ชีวิตพอเพียง

อ่านต่อ →

เทคนิคในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์

ที่ดินถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงทำให้อยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองถ้ามีแล้วทำอะไรต่อเรามี เทคนิคในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์

อ่านต่อ →

เกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร ทำไมจึงต้องหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ?

เกษตรอินทรีย์นั้นก็เป็นการทำเกษตรแบบหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและไม่มีสารปนเปื้อนของสารเคมีทางดินทางน้ำและทางอากาศเลยแม้แต่นิดเดียว

อ่านต่อ →

เหตุผลสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์

เหตุผลสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรอินทรีย์นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญของความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยเราเลือกใช้วิธีจากธรรมชาติ

อ่านต่อ →

ปุ๋ยหมักชีวภาพมีดีอย่างไร

ปุ๋ยหมักชีวภาพ ก็คือ ปุ๋ยอินทรียที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพ โดยจะช่วยในการปรับปรุงดินย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นอาหารที่ดีแก่พืช

อ่านต่อ →

พืช organic ที่น่าปลูก 2019

การที่เราจะปลูกพืช ออร์แกนิค นั้นเราก็ควรที่จะต้องมีการเตรียมแปลงการปลูกเป็นอันดับแรกเลย โดยจะต้องมีการปลูกพืชพวกสมุนไพรต่างๆ เพื่อที่จะได้ขับไล่แมลง

อ่านต่อ →